Kendo in onze dojo

Kendo, de moderne incarnatie van de eeuwenoude Japanse zwaardkunst, is meer dan alleen een sport; het is een

pad naar zelfdiscipline, respect en innerlijke kracht. Deze dynamische krijgskunst combineert fysieke vaardigheid

met mentale focus, waarbij beoefenaars, bekend als kendoka, zich niet alleen inzetten voor het perfectioneren van

hun slagen met de shinai (bamboezwaard), maar ook streven naar persoonlijke groei.

In onze kendo club verwelkomen we iedereen die deze nobele discipline wil verkennen, ongeacht leeftijd of erva-

ring. Sluit je aan bij onze gemeenschap en ontdek de kracht van kendo: een sport die lichaam en geest uitdaagt,

een gemeenschap die elkaar ondersteunt, en een traditie die je meeneemt op een levenslange reis van verbete-

ring. Kom en wees deel van onze kendo-familie, waar elke stoot en verdediging bijdraagt aan een sterker, meer ge-

focust jij. Dit is jouw kans om deel uit te maken van iets groots – grijp het zwaard en begin jouw kendo-avontuur

vandaag nog!

Voordelen van kendo

Kendo, de Japanse zwaardvechtkunst, biedt een breed scala aan voordelen. Het is een discipline die niet alleen fy-

sieke vaardigheden zoals coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen verbetert, maar ook mentale scherpte en

zelfdiscipline bevordert. Beoefenaars leren zich te concentreren en hun geest te beheersen, wat kan leiden tot ver-

beterde besluitvorming en stressbeheersing. Kendo is diep geworteld in de samoeraitraditie en benadrukt respect,

eer en nederigheid, waardoor het een verrijkende ervaring is voor mensen van alle leeftijden. Door de principes

van het zwaard toe te passen, ontwikkelt men een sterke geest en lichaam, wat bijdraagt aan een gezonde levens-

stijl en persoonlijke groei.

Basisprincipes van kendo

Kendo, ook bekend als de Weg van het Zwaard, is een moderne Japanse vechtsport die zijn wortels heeft in de

oude samoeraigevechtsvormen. De basisprincipes van kendo omvatten discipline, respect en zelfbeheersing, ver-

gelijkbaar met de principes in iaido. Kendoka's, de beoefenaars van kendo, streven naar technische perfectie door

intensieve training en het volgen van traditionele waarden zoals eer, moed en loyaliteit. Deze principes zijn niet al-

leen van toepassing tijdens de training, maar ook in het dagelijks leven, waarbij kendoka's ernaar streven deze

waarden te integreren in hun interacties met anderen. Kendo vereist een sterke geestelijke focus en concentratie,

en de training omvat rituele groeten, basisoefeningen voor houding en voetwerk, en sparren met een partner,

waarbij snelheid, precisie en strategisch denken essentieel zijn.

Doel van kendo

Het doel van kendo bij Renshinjuku is het vormen van het karakter en de persoonlijkheid door middel van de prin-

cipes van de katana (het zwaard). Deze Japanse krijgskunst, die zijn oorsprong vindt in de zwaardvechtkunst van de

samoerai, is niet alleen een fysieke training maar ook een spirituele discipline. Door correcte en strenge training

streeft men naar verbetering in de kunst van kendo, waarbij hoffelijkheid en eer hoog in het vaandel staan. Men

leert oprecht om te gaan met anderen en zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Zo draagt kendo bij aan de liefde

voor het land en de maatschappij, de ontwikkeling van cultuur en het bevorderen van vrede en welvaart onder alle

volkeren.

Wapens in kendo

In kendo, de Japanse zwaardvechtkunst, worden voornamelijk twee soorten wapens gebruikt: de shinai en de bok-

ken. De shinai is een zwaard gemaakt van gespleten bamboe en wordt gebruikt voor de meeste trainingen en wed-

strijden. Het is ontworpen om de veiligheid van de beoefenaars te waarborgen tijdens het sparren. De bokken is

een houten zwaard dat vooral gebruikt wordt in de kendo kata, de vormoefeningen die de bewegingen en technie-

ken van het zwaardvechten simuleren. In moderne Kendo zijn er twee soorten aanvallen: slagen en steken. Slagen

mogen alleen gericht zijn op specifieke delen van het lichaam zoals het hoofd, de polsen en de romp, terwijl steken

voornamelijk op de keel gericht zijn. Deze technieken vereisen precisie en controle, en worden beoordeeld op cor-

recte uitvoering tijdens wedstrijden.

Kendo uitrusting

De uitrusting van een kendo-beoefenaar is ontworpen om de veiligheid te waarborgen en de ervaring van het tra-

ditionele Japanse zwaardvechten na te bootsen. De belangrijkste onderdelen zijn de shinai, een zwaard gemaakt

van bamboelatten, en de bōgu, een set beschermende uitrusting. De bōgu bestaat uit vier delen: de men (helm),

die het hoofd en de keel beschermt; de do (borstplaat), die de romp beschermt; de kote (handschoenen), die de

handen en onderarmen beschermen; en de tare (heupbeschermer), die de taille en heupen beschermt. De kleding

bestaat uit de keikogi (trainingsjas) en de hakama (wijde broek), die samen bewegingsvrijheid en comfort bieden

tijdens het beoefenen van kendo.

Meester in kendo

Het pad naar meesterschap in kendo is een persoonlijke reis die varieert per individu. Over het algemeen kan het

behalen van de eerste dan, of zwarte band, ongeveer 2 tot 3 jaar duren met toegewijde training. De tweede dan

volgt vaak een jaar later, afhankelijk van de frequentie en intensiteit van de oefening. Het is belangrijk om te ont-

houden dat kendo niet alleen gaat over het behalen van rangen, maar ook over persoonlijke groei, discipline en

het begrijpen van de diepere principes van de krijgskunst. Regelmatige training, het oefenen van zwaardoefenin-

gen thuis en een focus op continue verbetering zijn essentieel voor vooruitgang in kendo. De reis naar meester-

schap is oneindig; zelfs hooggeplaatste beoefenaars blijven leren en zich ontwikkelen in hun kendo-praktijk.

Het bereiken van meesterschap in kendo, een Japanse zwaardvechtkunst, is een langdurig proces dat sterk afhan-

kelijk is van persoonlijke toewijding en de frequentie van training. Het behalen van de hogere dan-graden, zoals de

8e dan, wordt beschouwd als een van de moeilijkste uitdagingen in de wereld van de vechtsporten, met een sla-

gingspercentage van ongeveer 1% na een trainingsperiode die kan variëren van 20 tot 60 jaar. De weg naar mees-

terschap in Kendo is niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een oefening in zelfdiscipline en karaktervorming,

waarbij de principes van het zwaard (Katana) worden toegepast. Het is belangrijk om te onthouden dat kendo niet

alleen gaat om technische vaardigheid, maar ook om de ontwikkeling van de geest en het karakter, wat een levens-

lange toewijding vereist.

klik op een afbeelding om te vergroten

© Copyright Renshinjuku

Kendo in onze dojo

Kendo, de moderne incarnatie van de eeuwen-

oude Japanse zwaardkunst, is meer dan alleen

een sport; het is een pad naar zelfdiscipline, res-

pect en innerlijke kracht. Deze dynamische

krijgskunst combineert fysieke vaardigheid met

mentale focus, waarbij beoefenaars, bekend als

kendoka, zich niet alleen inzetten voor het per-

fectioneren van hun slagen met de shinai (bam-

boezwaard), maar ook streven naar persoonlijke

groei.

In onze kendo club verwelkomen we iedereen

die deze nobele discipline wil verkennen, onge-

acht leeftijd of ervaring. Sluit je aan bij onze ge-

meenschap en ontdek de kracht van kendo: een

sport die lichaam en geest uitdaagt, een ge-

meenschap die elkaar ondersteunt, en een tradi-

tie die je meeneemt op een levenslange reis van

verbetering. Kom en wees deel van onze kendo-

familie, waar elke stoot en verdediging bijdraagt

aan een sterker, meer gefocust jij. Dit is jouw

kans om deel uit te maken van iets groots – grijp

het zwaard en begin jouw kendo-avontuur van-

daag nog!

Voordelen van kendo

Kendo, de Japanse zwaardvechtkunst, biedt een

breed scala aan voordelen. Het is een discipline

die niet alleen fysieke vaardigheden zoals coör-

dinatie, kracht en uithoudingsvermogen verbe-

tert, maar ook mentale scherpte en

zelfdiscipline bevordert. Beoefenaars leren zich

te concentreren en hun geest te beheersen, wat

kan leiden tot verbeterde besluitvorming en

stressbeheersing. Kendo is diep geworteld in de

samoeraitraditie en benadrukt respect, eer en

nederigheid, waardoor het een verrijkende erva-

ring is voor mensen van alle leeftijden. Door de

principes van het zwaard toe te passen, ontwik-

kelt men een sterke geest en lichaam, wat bij-

draagt aan een gezonde levensstijl en

persoonlijke groei.

Basisprincipes van kendo

Kendo, ook bekend als de Weg van het Zwaard,

is een moderne Japanse vechtsport die zijn wor-

tels heeft in de oude samoeraigevechtsvormen.

De basisprincipes van kendo omvatten disci-

pline, respect en zelfbeheersing, vergelijkbaar

met de principes in iaido. Kendoka's, de beoefe-

naars van kendo, streven naar technische per-

fectie door intensieve training en het volgen van

traditionele waarden zoals eer, moed en loyali-

teit. Deze principes zijn niet alleen van toepas-

sing tijdens de training, maar ook in het

dagelijks leven, waarbij kendoka's ernaar streven

deze waarden te integreren in hun interacties

met anderen. Kendo vereist een sterke geeste-

lijke focus en concentratie, en de training omvat

rituele groeten, basisoefeningen voor houding

en voetwerk, en sparren met een partner, waar-

bij snelheid, precisie en strategisch denken es-

sentieel zijn.

Doel van kendo

Het doel van kendo bij Renshinjuku is het vor-

men van het karakter en de persoonlijkheid

door middel van de principes van de katana (het

zwaard). Deze Japanse krijgskunst, die zijn oor-

sprong vindt in de zwaardvechtkunst van de sa-

moerai, is niet alleen een fysieke training maar

ook een spirituele discipline. Door correcte en

strenge training streeft men naar verbetering in

de kunst van kendo, waarbij hoffelijkheid en eer

hoog in het vaandel staan. Men leert oprecht

om te gaan met anderen en zichzelf voortdu-

rend te ontwikkelen. Zo draagt kendo bij aan de

liefde voor het land en de maatschappij, de ont-

wikkeling van cultuur en het bevorderen van

vrede en welvaart onder alle volkeren.

Wapens in kendo

In kendo, de Japanse zwaardvechtkunst, worden

voornamelijk twee soorten wapens gebruikt: de

shinai en de bokken. De shinai is een zwaard ge-

maakt van gespleten bamboe en wordt gebruikt

voor de meeste trainingen en wedstrijden. Het is

ontworpen om de veiligheid van de beoefenaars

te waarborgen tijdens het sparren. De bokken is

een houten zwaard dat vooral gebruikt wordt in

de kendo kata, de vormoefeningen die de bewe-

gingen en technieken van het zwaardvechten si-

muleren. In moderne Kendo zijn er twee soorten

aanvallen: slagen en steken. Slagen mogen al-

leen gericht zijn op specifieke delen van het li-

chaam zoals het hoofd, de polsen en de romp,

terwijl steken voornamelijk op de keel gericht

zijn. Deze technieken vereisen precisie en con-

trole, en worden beoordeeld op correcte uitvoe-

ring tijdens wedstrijden.

Kendo uitrusting

De uitrusting van een kendo-beoefenaar is ont-

worpen om de veiligheid te waarborgen en de

ervaring van het traditionele Japanse zwaard-

vechten na te bootsen. De belangrijkste onder-

delen zijn de shinai, een zwaard gemaakt van

bamboelatten, en de bōgu, een set bescher-

mende uitrusting. De bōgu bestaat uit vier

delen: de men (helm), die het hoofd en de keel

beschermt; de do (borstplaat), die de romp be-

schermt; de kote (handschoenen), die de han-

den en onderarmen beschermen; en de tare

(heupbeschermer), die de taille en heupen be-

schermt. De kleding bestaat uit de keikogi (trai-

ningsjas) en de hakama (wijde broek), die samen

bewegingsvrijheid en comfort bieden tijdens het

beoefenen van kendo.

Meester in kendo

Het pad naar meesterschap in kendo is een per-

soonlijke reis die varieert per individu. Over het

algemeen kan het behalen van de eerste dan, of

zwarte band, ongeveer 2 tot 3 jaar duren met

toegewijde training. De tweede dan volgt vaak

een jaar later, afhankelijk van de frequentie en

intensiteit van de oefening. Het is belangrijk om

te onthouden dat kendo niet alleen gaat over

het behalen van rangen, maar ook over per-

soonlijke groei, discipline en het begrijpen van

de diepere principes van de krijgskunst.

Regelmatige training, het oefenen van zwaard-

oefeningen thuis en een focus op continue ver-

betering zijn essentieel voor vooruitgang in

kendo. De reis naar meesterschap is oneindig;

zelfs hooggeplaatste beoefenaars blijven leren

en zich ontwikkelen in hun kendo-praktijk.

Het bereiken van meesterschap in kendo, een

Japanse zwaardvechtkunst, is een langdurig pro-

ces dat sterk afhankelijk is van persoonlijke toe-

wijding en de frequentie van training. Het

behalen van de hogere dan-graden, zoals de 8e

dan, wordt beschouwd als een van de moeilijk-

ste uitdagingen in de wereld van de vechtspor-

ten, met een slagingspercentage van ongeveer

1% na een trainingsperiode die kan variëren van

20 tot 60 jaar. De weg naar meesterschap in

Kendo is niet alleen een fysieke uitdaging, maar

ook een oefening in zelfdiscipline en karakter-

vorming, waarbij de principes van het zwaard

(Katana) worden toegepast. Het is belangrijk om

te onthouden dat kendo niet alleen gaat om

technische vaardigheid, maar ook om de ontwik-

keling van de geest en het karakter, wat een le-

venslange toewijding vereist.

klik op een afbeelding om te vergroten

Training improves spirit and body

Renshinjuku Kendo

Training improves spirit and body

Renshinjuku Kendo