Woordenschat: keiko

Voor veel nieuwe kendoka kunnen al die Japanese termen maar verwarrend zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat het maanden kan duren voor je de meest gebruikelijke termen correct kent. Natuurlijk is de woordenlijst die onze leraren hebben opgesteld erg handig, maar soms is wat extra uitleg handig.

We beginnen deze serie van “woordenschat” artikelen met de verschillende soorten keiko.

Het woord keiko zelf betekent “oefenen”, “studeren” of “trainen” en bestaat uit twee kanji: 稽 (kei, denken/beschouwen) 古 (ko, oud). Je zou kunnen zeggen dat alles wat wij in de dojo doen keiko is.

  • Jigeiko (地稽古) Word vaak “vrij oefenen” genoemd en stelt je in staat om technieken naar keuze te oefenen. De kanji 地 heeft meerdere betekenissen, maar in dit geval zijn “ware natuur” en “levensecht” denk ik de meest toepasselijke. In jigeiko gaat het niet om het winnen, het is geen gevecht. Beide kendoka werken samen om het beste uit hun training te halen.
  • Sogo renshu (総合練習) Bij Renshinjuku is sogo renshu een vorm van jigeiko die vaak wordt benadrukt. Sogo (総合) staat voor “integratie” or “samenstellen”. Door technieken uit de les van die dag te oefenen kan je ze eigen maken en een plek geven in jouw kendo.
  • Shiai geiko (試合稽古) Een shiai (試合) is een wedstrijd. Dit soort geiko is gericht op het simuleren van shiai situaties: het gaat niet meer om oefening, maar om het scoren van punten. Er ligt een grote nadruk op verdediging, afweer, seme en scoren.
  • Uchikomi geiko (打ち込み稽古) Een oefening waarbij motodachi openingen toont die moeten worden aangevallen. Het doel is om je technieken, voetenwerk, gevoel voor maai en je zanshin te verbeteren. Twee betekenissen van 打ち込み lijken relevant: “je beste geven” en “iets er in drijven / invasie”. Apart bekeken is uchi een vervoeging van utsu (打つ, slaan/raken) en is komi een vervoeging van komu (込む, ergens in gaan). In een recente les demonstreerden Heeren-sensei en Kiwa-sempai het nut van seme technieken in uchikomi geiko.
  • Kakari geiko (懸かり稽古) De kanji 懸かり hebben meerdere betekenissen, hoewel “aanval” het meest toepasselijk lijkt.  Ook het werkwoord kakaru (懸かる), “omgaan met”, is toepasselijk want in kakari geiko is het jouw doel om door de leraar zijn verdediging te breken. Sensei toont geen openingen en staat je alleen toe hem te raken wanneer jouw aanval correct is. Alle andere slagen worden afgeweerd of genegeerd. Is je techniek slecht, dan zal je niet kunnen slaan.
  • Mitori geiko (見取り稽古) Geloof het of niet, maar zelfs ‘bankzitten’ heeft een eigen naam. Maar laat je niet voor de gek houden! Er is een verschil tussen kijken en observeren, want van het bestuderen van je klasgenoten kan je heel veel leren. Het werkwoord mitoru (見取る) betekent dan ook “begrijpen”.
  • Kata geiko (型稽古) De kanji 型 staat voor “matrijs”, een werktuig om reproducties te maken van een standaard vorm. In kata leren we essentiële kendo lessen door choreografieën te herhalen. Elke kata richt zich op het aanleren van één of meerdere belangrijke lessen.
  • Mawari geiko (回り稽古) Mawari betekent letterlijk “rotatie” of “circulatie”. Oefeningen worden met twee personen uitgevoerd en na een bepaalde tijd of aantal slagen wisselt men. In de dojo zie je dit terug in de oefeningen waar twee rijen mensen tegenover elkander staan en steeds een plekje opschuiven.
  • Enjin geiko (円陣稽古) Iedereen vormt een cirkel (enjin) rond een kendoka in het midden. Op speciale gelegenheden vecht de middelste kendoka om de beurt tegen alle anderen; een ware uitputtingsslag. Anders zie je vaak dat de winnaar van een gevecht in het midden blijft en de verliezer uir de cirkel gaat. Zo blijft de sterkste over.
  • Moushiai geiko (申し合い稽古) Een soort enjin geiko waarbij de winnaar steeds zijn volgende tegenstander kiest.

Met dank aan Zicarlo voor uitleg van de verdere betekenis van verschillende kanji.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *